بررسی تست روانشناسی MMPI

تست شخصیت شناسی و روانشناسی MMPI از مشهورترین و پر کاربرد ترین تست های شخصیتی است که برای بررسی سلامت روان در سال 1930 انتشار یافت. این پرسش نامه روانشناسی دارای یکسری پرش و پاسخ هایی است که نتایج آن میتواند برای درمانگر موثر واقع شود.

تمام پرسش ها این آزمون با آره و نه پاسخ داده می شوند. این پرسش ها درست است که آسان به نظر می رسند اما بررسی درست آن یک فرایند پیچیده‌ای است به گونه ای که پیامدهای سوء تفسیر آن بسیار زیان‌بار میباشد.

بدین خاطر به پر کردن یکسری تست های ساده در اینترنت و تجزیه تحلیل آن توسط خودمان اکتفا نکنیم در این راستا باید جهت استفاده از آن به اجراکنندگان آموزش‌دیده و باتجربه‌ تکیه کنیم.

جهت مشاوره برای تست شخصیتی MMPI میتوانید با مشاوران حرفه ای مشاوکده کده تماس بگیرید.

تماس با مشاورکده
از مهمترین مراحل تحلیل آزمون در تست شخصیت شناسی MMPI مقایسه پاسخ‌های یک فرد با گروه های مختلفی از بیماران روانی میباشد. روانشناسان برای تشخیص نوع بیماری روانی و شدت آن از این تست استفاده می نمایند.

همانطور که اشاره شد این تست چند وجهی در غالب یک پرسشنامه مطرح می شود که روانشناسان باید نتایج حاصل از این تست را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در نهایت نتیجه ی آن را بر روی نمودار نشان دهند که این نمودار بیانگر دو دسته مقیاس بالینی و اعتبارسنجی است.

تماس با مشاورکده

برای تماس با مشاور کلیک کنید