اعتیاد چیست و چه نشانه هایی دارد ؟

در این مقاله به بررسی نشانه های اعتیاد به مواد مخدر میپردازیم.

در ابتدا نیاز است بدانیم اعتیاد به مواد مخدر چیست؟ اعتیاد تعاریف مختلفی دارد. از جمله: ضعف اخلاقی، کمبود اراده، ناتوانی در مواجه شدن با مسائل زندگی، بیماری جسمی یا ناخوشی معنوی.

اعتیاد به مواد مخدردر معنای کلی یعنی. وابستگی بیش از حد به انجام کار یا اموری که خطری را به دنبال دارد. حال این وابستگی میتواند به مواد مخدر باشد یا امور و چیزهای دیگر را مخطل کند و نشانه های اعتیاد به مواد مخدر هم شاید به خودکشی هم برسد.

به طور کلی اعتیاد واکنش و پاسخ  فیزیولوژیک بدن به مصرف انواع مواد مخدرهای گیاهی و شیمیایی است. که از طرفی باعث آرامش موقت، شادی زودگذر و واهی برای فرد می‌شود.

پس از پایان تاثیر مواد مخدر، فرد معتاد برای به دست اوردن دوباره این مواد تلاش بسیاری میکند. و در تکاپوست. در این شرایط به مرور فرد مصرف کننده هم از نظر جسمانی و هم از نظر روانی به مواد مخدر وابسته میشود. لازم به ذکر است که قید کنیم. نشانه ی اعتیاد در افراد متفاوت است. بنابراین ما در این بخش به بررسی جزئی نشانه ها میپردازیم.

آشنایی با نشانه های اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد یک بیماری است. و این عارضه قابل درمان است.البته این امر به اراده ی فرد بستگی دارد و مشاوره ای که به او داده میشود.

اعتیاد مدارهای عصبی مربوط به سیستم انگیزش و حافظه را در مغز مختل میکند. و اختلال در این سیستم مغز باعث بروز عوارض بیولوژی، فیزیولوژی، اجتماعی، روحی و روانی میشود.

اصولا افراد وابسته به مواد مخدر به موادهایی همانند شیشه ، کوکائین ، کراک و… روی اورده و اینده ی خود را در معرض نابودی قرار میدهند. اما باید بدانیم که در این شرایط نباید انها را از خودمان ترد کنیم. چراکه این موضوع موجب بدتر شدن اوضاع و نابود شدن فرد میباشد. در حد لزوم به این افراد کمک کنیم تا دوباره به زندگی خویش برگردند.

در ادامه به بررسی نشانه های اعتیاد میپردازیم و اهمیت مشاوره را در این خصوص ذکر میکنیم.