مشاوره برای درمان اعتیاد

درمان اعتیاد امری پیچیده میباشد ولی غیر ممکن نیست. از انجایی که اعتیاد نیز یک بیماری میباشد پس درمانی قطعی دارد. که البته درمان اعتیاد به اراده فرد بسیار بستگی دارد و عواملی نظیر خانواده دوستان و اشنایان نقشی مهم دارند.

بعضی افراد متاسفانه رفتاری ناخوشایند با افراد معتاد دارد که این دور از انسانیت است و باید که اصلاح شود. زیرا رفتار بد ما باعث شده که ان فرد مصرف کننده دیگر به دنبال درمان بیماری خود نرود و شرایط را بدتر کند و بیماری بیشتر عود کند تا جایی که دیگر وجود خود را از دست میدهد. در این حال دیگر درمان اثری ندارد. پس این حقیقت را بدانیم که همگی انسان هستیم و حق زندگی و ارامش داریم…

لازم به ذکر است که بگوییم : ترک اعتیاد بیمار همراه با برخی علائم است که انها را بررسی خواهیم کرد. البته پدید امدن نوع علائم بستگی به مواد مصرفی انها نیز دارد.

 

رایج ترین علائم ترک و درمان اعتیاد شامل موارد زیر است :

علائم درمان اعتیاد به حشیش و ماری جوانا 

درمان اعتیاد با شیوه های مختلفی قابل انجام است که در این قسمت شیوه هلی مختلف را بررسی کرده و توضیح میدهیم.