آشنایی با انواع اعتیاد به مواد مخدر

اعتباد یا وابستگی افراد به مصرف مواد انواع خاصی دارد. امواد مخدر را به دو دسته ی اصلی تقسیم میکنیم : شیوه ی مصرف انها و انواع مواد مخدر مصرفی

اول انواع شیوه های استفاده را بررسی کرده و سپس انواع مواد مخدر را بررسی میکنیم. معتادان مواد مخدر را به سه شیوه مصرف میکنند : خوردن و تزریق و کشیدن.

مصرف و اعتیاد به چه مواد مخدری بصورت خوردن می باشد؟

تریاک و مشقات ان از جمله مواردی است که مصرف ان خوردنی میباشد. البته تریاک به صورت کشیدن هم میباشد ولی خب مواد خوراکی به حساب میاید. البته ناگفته نماند که خوردن این مواد دیگر زیاد رایج نیست و در گذشته بیشتر کاربرد داشته است.

مورد بعدی نوشیدن (خوردن) مشروب میباشد. مشروب موادی میباشد که خوردن و نوشیدن ان موجب وابستگی میشود و مشکلات جسمی  روحی ای را در بر میگیرد.نوشیدن مشروبات و الکل ها موجب کندشدن فرایند ذهنی میشود. در زنان باعث پیرشدن زودرس شده و صورت را بسیار شکسته میکند. در جوانان نیز موجب درگیر شدن در روابط جنسی ناموفق میشود. جوانانی که مشروب و الکل استفاده میکنند دچار افت تحصیلی شده و کنترل و تمرکز خود را از دست میدهند.

مصرف چه مواد مخدری به صورت تزریق هست؟

رایج ترین مواد وخدری که مصرف انها بصورت تزریق است : هروئین ، کوکائین ، برخی مواد افیونی و امفتامین ها

در کشور های اروپایی افراد میانسال و مسن تر از تزریق هروئین استفاده میکنند. کشیدن ان بسیار کم است چون تولید هروئین بسیار فرایندی هزینه دار است و خرید ان گران است ، افراد ترجیح میدهند که ان را تزریق کنند.

در کشورهای اروپای غربی جوانان بیشتر از تزریق امفتامین ها استفاده میکنند. چراکه مواد مخدر امفتامین ها قابل دسترس ترین مواد برای جوانان است.

در کشور خودمان نیز تزریق هروئین و کوکائین متاسفانه بسیار رایج است. در مهمانی های مختلف و در کوچه خیابان ها تزریق انجام میشود.

روش تزریق مواد مخدر ب صورتی است که مواد مخدر را با استفاده از سرنگ وارد بدن خود میکنند. مواد یا به بافت های عضلانی تزریق میشود یا به رگ های خونی تزریق میشود. که 90% معتادان از روش دوم استفاده میکنند. تزریق مواد مخدر عواقب بسیار خطرناکی دارد. از جمله : پاره شدن رگ های خونی ، پاره شدن رگ های شریانی ، زخم های عمیق و کبودی های حاد ، خطر عفونت و اوردوز کردن (overdos)

چه موادی مصرف ان بصورت کشیدن میباشد؟

میتوان گفت باقی موادی که مواد مخدر به حساب میایند طریق مصرف شان کشیدنی است. مواد مخدر گل رایج ترین مواد مخدری است که الان کشیدن ان بین مردم مخصوصا جوانان بسیار شایع است.در بازه ی زمانی الان مصرف گل 75% از زندگی معتادان جهان را در بر گرفته. از دیگر مواد میتوان به علف و شیشه و حشیش اشاره کرد. دیگر مواد و شناخته شده ترین شان ماری جوانا ، کراک ، اکستازی و نیکوتین میباشد.