توافقات اقتصادی

مشکلات زوجین شاغل چیست؟ با افزایش امکانات تحصیلات و تمال زن برای اشتغال از یک طرف، نیاز های زند گی مدرن و فشارهای اقتصادی از طرف دیگرتعداد خانواده های که در آن ها زن و شوهر هر دو کار می کنند نسبت به پیشین افزایش پیدا کرده است و همچنان در حال رشد است.

در هر صورت در جامعه برای مشاغل مختلف هم به حضور زنان نیاز داریم و هم به حضور مردان به عنوان مثال اگر در گذشته زنان مجبور بودند به پزشک های مرد مراجعه کنند امروزه خوشبختانه تعداد پزشک ها زن در کنار پزشکان مرد بسیار افزایش پیدا کرده است.

بنابراین ورود زن و مرد در کنار یکدیگر با بازار کار و ارائه ی خدمات به لحاظ وارد کردن نیمی دیگر از نیروی کار به جامعه بسیار مفید بوده است اما این امر برای خیلی از زن و شوهر ها ایجاد مسئله نموده است و گاهی باعث تعارضات شدیدی در بین خانواده ها شده است.

مشکلات زوجین شاغل

چگونگی مقابله با چالش های شغلی

فرقی ندارند هم مرد و هم زن باید بین زندگی خانوادگی و کاری خود تعادل ایجاد کنند اما از آنجایی که معمولا با اقتصادی زندگی بر عهده ی مرد است و مجبور است برای تامین نیازهای همسر فرزندان خود حتی گاهی در ساعات غیر کاری به عنوان اضافه کاری مشغول به کار شود، از مرد توقع کمتری برای این امر وجود دارد.

اما اشتغال فقط برای کسب درآمد نیست بسیاری از افراد دوست دارند در عرصه ی اجتماع فعالیت داشته باشند و مولد علم و خدمات و… باشند. اشتغال زن و مرد به خودی خود نمی تواند مشکل ایجاد نماید.

بنابراین اگر زن و مرد با چالش های بین شغل و زندگی آشنا باشند و مهارت های حل تعارضات کار و خانواده در بلد باشند و بدانند که چگونه باید بین زندگی کاری و زندگی خانوادگی تعادل ایجاد نمود و در مورد مباحث مالی به توافق برسند به راحتی می توانند با چالش ها کنار بیایند و رضایت کامل و وافی از زندگی خود داشته باشند.

اما متاسفانه شرایط همیشه خوب پیش نمی رود و تحقیقات نشان می دهند که انواع متعددی از مشکلات بین زن و شوهر های شاغل وجود دارد؛ در ادامه بر خی از مشکلات زن و شوهر های شاغل مورد بررسی قرار می گیرد.

مشکلات زوجین شاغل چیست؟

همانطور که گفتیم ممکن است انواع مشکلات برای زوجین شاغل وجود داشته باشد در این جا دوتا از مهم ترین مشکلات زوجین شاغل مطرح می شود. یکی اینکه تعارضات بین کار و خانواده و دیگری یکی کردن در آمد ها و یا توافقات مالی. این مشکلات را می توان به کمک مشاوره خانواده حل نمود.

یکی از مهم ترین مشکلات زوجینی که هر دو شاغل هستند این است که نمی توانند بین کار و زندگی شخصی و خانوادگی خود و یا بین نقش های مختلف خود تعادل ایجاد کنند. در صورتی که ما چه در فضای مجازی و چه در اطرف خود مردان و زنان موفقی را دیده ایم که هم در عرصه ی کاری خود موفق هستند و هم نقش خود را به عنوان مادر و همسر به بهترین شکل ایفا می کنند.

تعادل ایجاد کردن بین زندگی کاری و خانوادگی یک مهارت است که باید آن را فرا بگیرید و نکته ی مهم این است که قبل از شروع زندگی مشترک باید در این باره تامل و فکر نمود و به این صورت نباشد که یک زن شاغل مجرد بدون آگاهی از اینکه بعد از ازدواج با چه چالش هایی بین کار و زندگی شخصی و خانوادگی مواجهه است وارد زندگی شود.

چرا که بعد از ازدواج نقش ها و مسئولیت های سنگین تری به فرد محول می شود که لازم است فرد بین آن ها تعادل ایجاد کند و زمان خود را به درستی مدیریت کند که بتواند به همه ی مسئولیت های خود برسد.

مشکلات زوجین شاغل چیست؟

ارتقای مهارت برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی

یکی از مهم ترین مهارت هایی که در ایجاد تعادل بین کار و زندگی خانوادگی و شخصی به زوجین شاغل کمک زیادی می کند مدیریت زمان و همکاری است که لازم است زوجین مهارت های خود را در این زمینه ارتقا دهند.

ممکن است ایجاد تعادل بین کار و زندگی مشترک در ابتدا کمی دشوار به نظر برسد که این امر صبر و همکاری زوجین را می طلبد تا به مرور بتوانند با اقتضائات زندگی جدید روبه رو شوند و مهارت های خود را ارتقا دهند و با شرایط جدید سازگار شوند.

البته این امر برای مادران شاغل کمی دشوار تر است که لازم است باتوجه به اقتضائات جدیدی که در زندگی به وجود می آید و روال معمول و عادی زندگی است برنامه های خود را منعطف تر کند.

توافقات اقتصادی

یکی دیگر از مهم ترین مشکلات زوجین شاغل بحث درآمد و توافقات اقتصادی است. تامین مخارج زندگی به عهده ی مرد است و زن در این زمینه مسئولیتی ندارد. اما امروزه وضعیت اقتصادی به گونه ای است که برای برخی از خانواده ها درآمد یکی از زوجین کفایت نمی کند و لازم است زوجین در تامین مخارج با یکدیگر همکاری کنند.

امروزه معمولا در بیشتر خانواده ها  زن و مرد هر دو شاغل هستند و در این زمینه هم مشکلات جدی ای ندارند اما گاهی ممکن است مسائلی در این زمینه به وجود بیایید که مشکلات زیادی را برای زوجین ایجاد کند.

مهم ترین چیز این است که زوجین قبل از شروع زندگی مشترک خود در زمینه با یکدیگر توافق کنند و بدون ابهام نظرات و توقعات خود را بیان کنند ممکن است مردی توقع داشته باشد زن شاغل خود در مخارج زندگی با او همکاری کند و مرد دیگری چنین توقعی نداشته باشد و یا زنی بگوید درآمد من مال خودم است و هر گونه که دوست داشته باشم خرج می کنم و زن دیگری بگوید فرقی ندارد….

بنا براین باورها و انتظارات زوجین با یکدیگر فرق می کند و لازم است حتما و قبل از شروع زندگی در این باره توافق کنند. معمولا بیشتر زوجین شاغل بدون هیچ توقعی در تامین مخارج زندگی با یکدیگر همکاری می کنند.

اما در هر صورت زن در خانواده وظیفه ی اقتصادی و مالی ندارد و اگر درآمدی داشته باشد متعلق به خودش است ولی همانگونه که عرض شد اصل بر همکاری و توافق است. اما این مشکلات برای برخی مشکلات ساده ای نیستند و می توانند تعارضات بسیاری را ایجاد نمایند و لازم است زوجین برای حل مشکلات به متخصص مراجعه کنند.