مشاور آداب دستشویی رفتن کودکان

مشاوره آداب دستشویی رفتن کودکان چقدر می تواند به کودکان کمک کند؟ آداب دستشویی رفتن مهارتی است که به کودکانتان می آموزد چگونه مستقل کارهای بهداشتی خود را انجام دهند و خود به راحتی آداب دستشویی رفتن را رعایت کنند. مسلما در این اموزش هم شما و هم کودکتان با چالش های رو به رو خواهید شد.

برای یادگیری مهارت های دستشویی رفتن سن 18 تا 24ماهگی بهترین زمان می باشد. با این وجود به خاطر داشته باشید نه کودک و نه خودتان را به زحمت نیندازید و اجازه دهید زمان انجام ان برسد. منتهی دست روی دست نگذارید و با انجام یکسری کارها زمان آن را فراهم کنید.

اهمیت این مسله بسیار زیاد است که کودک به طور مستقل و موفق بتواند دستشوی برود. شاید بتوان با توضیح این مسله که لباسهای خیس و کثیف و عدم بهداشت دستشویی می تواند برای او مسله ساز شود کودک را آموزش داد و زمینه یادگیری او را فراهم کرد تا کودک خود رقبت به اینکار کند.

و گرنه اگر بدون آمادگی از او بخواهید کاری انجام دهد انگار او را به مجبور کرده و منجر به تنش شده اید. البته همه کودکان آمادگی صحبت کردن یا توانایی فهم مسائل را ندارند شما با تشویق و ایجاد حس انگیزه در آنها میتوانند کودک را به انجام این کار ملزم کنید.

 

آداب دستشویی رفتن

 

سن مناسب یادگیری آداب دستشویی رفتن

در این آموزش کودک باید یاد بگیرد که به راحتی پیغام های ادرار کردن و حرکت روده را درک کند. به خاطر داشته باشید توانایی کنترل عضلات مثانه و روده با رشد و تکامل کودک، حاصل میشود چرا که در کودک زیر 12 ماه، هیچ کنترلی بر حرکات مثانه و روده نیست.

در سن 12 تا 18 ماهگی هم هنوز کنترل کمتری وجود دارد همانطور که در بالا اشاره شد بهترین سن کنترل 18 تا 24 ماهگی است ولی بازهم عجله نکنید تا 30 ماهگی هم کودک شما وقت دارد تا به این توان برسد. همانطور که متوجه شدید این مسله زمان می خواهد. با ما در این نوشته همراه شوید تا به شما راه حل های مشاوره را در این زمینه ارائه کنیم.

برای تماس با مشاور کلیک کنید