رابطه دوستی

آنچه در این قسمت با عنوان رابطه دوستی به ان پرداخته می شود منظور رابطه دختر و پسری است که با هدف ازدواج در رابطه با هم قرار میگیرند. این دوستی میتواند با قصد ازدواج و زیر نظر والدین باشد. باید در نظر داشته باشید که ارتباط قبل از ازدواج بسیار اهمیت دارد چرا که طرفین به یک شناخت حدودی از یکدیگر می رسند و توانایی درک بیشتری در این رابطه که میتوانند به رابطه ادامه دهند یا نه می رسند. لازم به ذکر است که بگوییم چنانچه ذو نفر قصد ازدواج داشتند باید برای مشاوره ازدواج اقدام کنند. رابطه دوستی دختر و پسر مانند هر رابطه دیگری بدون مشکل و ایراد نیست با این وجود رابطه ای سالم است که در ان هر دو طرف اکثر اوقات احساس خوبی نسبت به رابطه‌شان داشته باشند. یک رابطه‌ی پاک و فوق‌العاده فقط بر پایه‌ی جذابیت چیده نمی شود بلکه برقراری و استمرار آن به سعی و تلاش هر دو طرف خواهد بود. داشتن رابطه سالم و در عین حال پایدار نیازمند انجام یکسری رفتارهاست که به کمک مشاور میتواند پایدار بماند.