بررسی تست روانشناسی MMPI

تست روانشناسی MMPI از مشهورترین و پر کاربرد ترین تست های شخصیتی است که برای بررسی سلامت روان در سال 1930 انتشار یافت. این پرسش نامه روانشناسی دارای یکسری پرش و پاسخ هایی است که نتایج آن میتواند برای درمانگر موثر واقع شود. تمام پرسش ها این آزمون با آره و نه پاسخ داده می شوند. این پرسش ها درست است که آسان به نظر می رسند اما نتایج ان و بررسی درست ۀن یک فرایند پیچیده‌ای است به گونه ای که پیامدهای سوء تفسیر آن بسیار زیان‌بار میباشد. بدین خاطر از طریق پر کردن یکسری تست های ساده در اینترنت و تجزیه تحلیل آن توسط خودمان اکتفا نکنیم در این راستا باید جهت استفاده از آن به اجراکنندگان آموزش‌دیده و باتجربه‌ تکیه کنیم.
از مهمترین مراحل تحلیل آزمون MMPI مقایسه پاسخ‌های یک فرد با گروهای مختلفی از بیماران روانی مقایسه میباشد. روانشناسان برای تشخیص نوع بیماری روانی و شدت آن از این تست استفاده می نمایند . همانطور که اشاره شد این تست چند وجهی در غالب یک پرسشنامه مطرح می شود که روانشناسان می بایستی نتایج حاصل از این تست را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در نهایت نتیجه ی آن را بر روی نمودار نشان دهند که این نمودار بیانگر دو دسته مقیاس بالینی و اعتبارسنجی است.