شب ادراری در کودکان

شب ادراری در کودکان موضوع بسیار مهمی میباشد که باید به ان توجه کرد. به کودکی شب ادرار میگویند که پس از 5 سالگی حداقل دوبار در هفته رختخواب خود را خیس کند و این عمل حدود سه ماه مداوم باشد. شب ادراری کودک قابل درمان است اگر زود به درمان ان پرداخت و مشاوره کودک را جدی گرفت.

متاسفانه شب ادراری مشکلات روانی زیادی را برای کودک پدید می اورد. برای مثال استرس زیادی به کودک وارد میشود. مخصوصا اگر والدین رفتاری نا مناسب با او داشته باشند. در این زمان پدر و مادر باید رفتار خودشان را را طبق اصول جلو ببرند و کودک را به هیچ وجه سرزنش نکنند. چراکه رفتار بد پدر و مادر و عدم توجه به او و سرزنش بسیار ، باعث میشود تا کودک درگیر مشکلات عاطفی و احساسی شود. شب ادراری باعث میشود کودک اضطراب زیادی بگیرد و در شب خواب خوبی نداشته باشد و دائما بی قرار باشد.

خواهر یا برادر کودک مبتلا مجبور است که مجزا از کود شب ادرار بخوابد. و همین امر باعث میشود که جدایی بین خواهر و برادر پیش اید و بعده ها مشکل ساز شود. علاوه بر اینان شب ادراری کودک باعث میشود کودک اعتماد به نفسش را در میان همسالان خود از دست بدهد و سرزنش شود.