تربیت جنسی کودک به چه معناست؟

بسیاری از والدین گمان می کنند که منظور از تربیت جنسی، آموزش مسائل جنسی و گفتگو با کودک در مورد نحوه برقراری رابطه جنسی است. هیچ یک از این طرز فکرها درست نیستند. این افکار باعث می شود، والدین ها تلاش کنند که همیشه از کنار موضوعات جنسی کودک خود بگذرند، آنها در مقابل پرسش های جنسی کودک خود، پاسخ های بی ربط و نادرست می دهند و یا ممکن است سکوت کنند و یا فرزندشان را بابت سوالی که کرده است، سرزنش کنند و احساس شرم در او ایجاد کنند. گروه دیگری از والدین احساس می کنند که با موضوعات جنسی راحت نیستند و به علت شرم و خجالتی که نسبت به این موضوعات دارند، همیشه از کنار مسائل جنسی فرزندشان می گذرند، زیرا نمی توانند در این مورد صحبت کنند. این گروه نیز برخورد مناسبی در رابطه با رفتارهای جنسی، کنجکاوی های جنسی یا بازی های جنسی کودکان خود ندارند.
بعضی از پدران و مادران هم فکر می کنند که آگاهی زیادی برای تربیت جنسی فرزندشان و روبرو شدن با مسائل جنسی او ندارند. آنها نمی دانند از چه زمانی و چگونه تربیت جنسی فرزندشان را شروع کنند. پاسخی که می توان به همه ی پدران و مادران گرامی داد، این است که: شما تنها نیستید! در واقع اغلب والدین همین افکار و احساسات را تجربه می کنند و این فقط مختص شما نیست. در درجه ی اول شما باید از اهمیت تربیت جنسی فرزند خود مطلع باشید و آن را جدی بگیرید. باید به این نکته توجه داشت که آموزش نقش مهمی در تربیت جنسی دارد.

برای اطلاع از مشاوره کودک کلیک کنید.

تربیت جنسی فرآیندی است که طی آن، در فرزند شما نگرش ها، باورها و ارزش هایی شکل می گیرد که در تمام طول عمر، بر موضوعات مهمی مثل روابط بین فردی و عاطفی، صمیمیت، هویت و گرایش جنسی او تاثیرگذار است. در فرایند تربیت جنسی، رفتارها و مهارت های والدین در این زمینه، کیفیت ارتباط با فرزند، ارائه ی اطلاعات مناسب، بجا و به موقع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.