اختلال یادگیری در کودکان

اختلال یادگیری در کودکان ممکن است به دلایل مختلف محیطی، عوامل فیزویولوژیکی، ژنیتیکی، بیوشیمیایی و مواردی که ممکن است هنگام تولد برای فرد کودک به وجود بیاید میتواند در اختلال یادگیری فرد تاثیر گذار باشد. این مشکل در مطالعات بالینی بسیار مورد توجه بررسی است. این مشکل نقایصی کلامی و یا به شکل افت هوش ریاضی و یا حتی به شکل مشکل در خواندن و نوشتن مشاهده شود. در هر صورت، والدین در این مورد باید کاملا آگاهانه به رفتارها و توانایی های کودکشان توجه نماییند تا اگر کودکاشان با این گونه مشکلات مواجه شد در پی راه حل برای درمان ان باشند. بنابراین به محض کتوجه شدن اختلال یتدگیری در کودک تان سریعا اقدام به مشاوره کودک کنید. والدین باید به خاطر داشته باشند که این مسئله بسیار جدی است و علایم و نشانه های خاص خود را دارد و ان را با مباحثی چون شیطنت کودک اشتباه گرفته نشود.