اهمیت بررسی روابط زناشویی و جنسی

رابطه جنسی یکی از ملزومات و از پایه های زندگی زناشویی محسوب میشود. این نیاز از اصلی ترین عوامل گرایش زن و مرد به یکدیگر است که به ازدواج منجر می شود. پس اینجاست که به اهمیت مشاوره ازدواج پی میبریم. چراکه در مشاوره ازدواج روابط جنسی دو طرف بررسی میشود و انتظارات طرفین بیان میشود. تجربه ی مشکلات جنسی بسته به هرکس و موقعیت فرق می کند. به وجود امدن همچین مشکلی میتواند بسیار زیاد زندگی شخصی و جمعی شما را با مشکل مواجعه سازد. به وجود امدن مشکلات جنسی نه تنها زندگی شما در دوران رابطه بلکه بعد از رابطه نیز ممکن است دچار اختلال کند لذا پرداختن به این مسله و دلایل نارضایتی جنسی امری مهم محسوب می شود. در ادامه این مطلب سعی می کنیم به مشکللات جنسی در خانواده، که نارضایتی را در رابطه به وجود میاورند اشاره کنیم و اهمیت بهره بردن از مشاوره در این زمینه را به صورت موردی و کاملا کوتاه مطرح نماییم.