رابطه افراد با یکدیگر کاملا دو طرفه است باید به خاطر داشته باشید هر رفتاری بی دلیل نیست و به دو طرف مربوط می شود اگر مسله خیانت یکی از زوجین مطرح است باید به خاطر داشته باشید این امر از عواملی در رابطه دو طرفه نشات گرفته است و اصلا نباید تمام اشاره ها در این مسله به سمت فرد خیانت کار باشد. خیانت عواقب زیادی برای هر دو طرف به همراه دارد و تاثیرات زیادی بر زندگی شخصی و کاری افراد به جای می گذارد لذا توصیه ما به شما در صورت پیش آمدن همچنین مسئله‌ای گرفتن مشاوره خیانت از مشاورین معتبر در این حوزه است تا از  عوارض بعد از آن در امان بمانید و بدانید که در این رابطه بهترین رفتار درست چیست.