قبل از ازدواج

موضوع ازدواج بسیار پیچیده،همچو هندوانه دربسته بوده. بنابراین آشنایی های قبل از ازدواج برای زوج ها بسیار مهم و تعیین کننده است. زیرا باید یکدیگر را بشناسند و با خصوصیات اخلاقی و رفتاری و طرز فکرشان نسبت به مسائل گوناگون آشنا شوند.

با تفکر و تامل و انتخاب درست شریک زندگی، باید به اطمینان کامل برسیم تا بعدها پشیمان نشویم. در مراحل پیش از ازدواج افراد به روش های گوناگونی با هم آشنا میشوند و در آن محدودیتی وجود ندارد. برخی از طرف دوستان و اقوام، برخی در محیط های کاری، عده ای با مراجعه به وب سایت های ازدواج که با همکاری سازمان ورزش و جوانان راه اندازی شده است، نسبت به انتخاب همسرشان اقدام میکنند. شیوه های آشنایی مهم است اما مهم تر از آن روندی است که زوج ها قبل از ازدواج طی می کنند و برای زندگی مشترک آماده می شوند. همچنین زوج ها برای ازدواج از نظر اعضای خانواده و همچنین مشاور بهره بگیرند. قبل از ازدواج تعهدی وجود ندارد، اما اگر انتخاب صحیح نباشد در آینده مشکلاتی ایجاد می شود. برای آنکه زوج ها قبل از ازدواج با خصوصیات رفتاری و اخلاقی هم آشنا شوند، باید با هم رفت و آمد داشته باشند. در گذشته برخی از خانواده ها برای آنکه بفهمند پسری برای ازدواج مناسب است، تحقیقاتی را انجام میدادند. ولی تا زمانی که رفت و آمد وجود نداشته باشد، رفتارهای افراد و خانواده ها نامعلوم باقی میماند. بهتر است دختر و پسر قبل از ازدواج و شروع زندگی مشترک درباره مهریه، نحوه ی زندگی، برقراری ارتباط با خانواده ها و… باهم صحبت کنند. متأسفانه در مواردی میبینیم به دلیل باورها یا تعصبات خانواده ها، تا قبل از برگزاری مراسم عقد، رفت و آمدهای کمی انجام می شود.