بررسی اختلال وسواس فکری و عملی

اختلال وسواس فکری و عملی مبحثی است که متاسفانه خیلی از افراد با آن در گیر هستند اگر خودتان با این موضوع رو به رو نیستید حداقل در اطرفیانتان یک نفر را دیده اید که با این مشکل دست وپنجه نرم می کند و گاها نمیخواهد متوجه شود که این مشکل را دارد و در پی راه حل بر نیامده و نه تنها خود را بلکه اطرافیانش را نیز با این مسله درگیر میکند. در اختلال وسواس فکری عملی ابتدا فرد دچار اضطراب و استرس می شود و به خاطر این افکار اضطراب آور و استرس آور خود را به سمت وسواس عملی سوق می دهد. اعمالی که از سمت اینگونه افراد صورت میگیرد کم کم تبدیل به اعمال غیر ارادی می شود که افراد در جهت کاهش وسواس فکری خود آنها را انجام می دهند.روش های درمانی مختلفی برای اینگونه افراد وجود دارد که مهترین ان استفاده از مشاورین حرفه ای در این زمینه یا مطالعه در راستای روانشناسی فردی است. چرا که اگر جزیی تر شویم متوجه می شویم که دلایل اینگونه اختلال به ریشه های روانی نیز بر می گردد.