ترس و فوبیا

ترس و فوبیا در عین حال که دو مفهوم نزدیک به هم هستند اما به لحاظ تعریف و نوع احساس دارای سرچشمه متفاوت هستند. ترس یک احساس ناخوشایند است در واکنش به اتفاقات واقعی اتفاق می افتد. ترس نمیتواند به خودی خود تبدیل به یک اختلال شود بلکه نوع واکنش ما به آن موضوع میتوانند مختل کننده و مورد توجه باشد. حال اگر ترس ما از یک مسله غیر منطقی و غیر واقع بینانه باشد فوبیا نام می گیرد. توجه به مسله فوبیا امری ضروری است چرا که اگر در کنترل آن اقدامی نکنیم با مشکلاتی مواجه خواهیم شد که عوارض مختلف فردی و اجتماعی به همراه دارد.

شدت فوبیا بسته به هر فرد متفاوت است اینگونه افراد می دانند که ترس هاس انها کاملا غیر منطقی است ولی نمیتوانند بر این واقعیت غلبه کنند و بر ترس خود و اضطراب ناشی از آن دامن می زنند. اینگونه افراد سعی میکنند دیگران را نیز مجاب کنند که این ترس واقعی است. در زندگی فردی انها همواره اضطراب دارند و در زندگی اجتماعی نیز روابط کاری و اجتماعی خود را دچار مشکل کرده و به خود لطمه می زنند. شدت فوبیا از چندش ‌آور بودن و بیزاری تا ناتوانی شدید، متغیر است. بیشتر افراد مبتلا به فوبیا می ‌دانند که ترسشان غیرمنطقی است؛ ولی باز هم نمی ‌توانند آن را کنترل کنند. این ترس‌ ها می ‌تواند روابط کاری، تحصیلی و شخصی فرد را مختل کند.