اضطراب و استرس

اضطراب و استرس چیست و چگونه با مشاوره استرس و اضطراب این مشکل را درمان کنیم؟

اختلال اضطرب و استرس یک امر شایع در زندگی امروزی است با توجه به تغییر سبک زندگی و شهری شدن همه چیز تغیر کرده و استرس در زندگی شهری بیشتر از دیگر مناطق شده است. گرچه خیلی از مواردی که در ما استرس ایجاد می کنند بسیار عادی به نظر می رسند اما به خاطر داشته باشید ادامه این استرس ها روند زندگی را مختل میکند و آرامش شما را بهم خواهد زد و در مواردی مشاوره استرس و اضطراب نیاز است.

چرا که اضطراب و استرس بیش از حد ممکن است باعث شود که شما کارهایی را که از آن لذت می بریدرا متوقف نمایید.

در موارد شدید استرس و ترس ممکن است حتی از سوار شدن بر آسانسور نیز استرس بگیرید. در این موارد اگر اضطراب شما درمان نشود وخیم تر شده و به شدت زندگی فردی و اجتماعی شما را با مشکل مواجه می سازد.

مطلب پیشنهادی به شما : مشاوره افسردگی

برای درمان و مشاوره اضطرب و استرس روش های زیادی وجود دارد که یک مشاور خوب میتواند کمک کند تا از طریق کنترل آن رها شوید.

به خاطر داشته باشید که نوع روش درمان بستگی به حاد بودن اختلال شما دارد در مواردی که اختلال شما حاد بوده و با مشاوره استرس و اضطراب به راحتی قابل درمان نباشد شما باید به یک روانپزشک مراجعه کنید و تحت نظر ایشان دارو مصرف نمایید.

برای تماس با مشاور کلیک کنید