درمان مشکلات جنسی ارگاسم در زنان و علل ارضاء نشدن بانوان

پیش درآمد

زمانی که یک مرد و زن اقدام به ارتباط جنسی می نمایند به دنبال رسیدن به اوج لذّت جنسی هستند که نوع و میزان آن در زنان و مردان تفاوت های بسیاری دارد . همیشه و اغلب در خانم ها رسیدن به اوج لذت جنسی ممکن نمی شود که این امر علت های مختلفی دارد . نرسیدن به اوج لذت جنسی را در اصطلاح پزشکی آنورگاسمی می گویند .

آیا انورگاسمی قابل درمان است ؟

درواقع آنورگاسمی یک نوع بیماری است که چنانچه مورد دقت قرارگیرد قابل درمان می باشد . با کمال تأسف به دلیل وجود فقر فرهنگی درخصوص مسائل پیرامون رابطه جنسی زوجین یکی از مواردی که ( مخصوصاً توسط خانم ها ) به آن اهمیت نمی دهند و یا مخفی نگاه داشته می شود که به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه تأثیرات مخرب خود را در روان و جسم آنان بجا می گذارد و آن را به عنوان داشتن حیاء خانمانه حتی به شریک جنسی خود که همان همسرشان باشد مطرح می کنند بیماری آنورگاسمی است .

درمان مشکلات جنسی ارگاسم در زنان و علل ارضاء نشدن بانوان

درمان مشکلات جنسی ارگاسم در زنان و علل ارضاء نشدن بانوان

تفاوت ارگاسم در خانم ها

چنانچه خوش بینانه به موضوع نرسیدن زنان به ارگاسم که همان اوج لذت جنسی است بنگریم حداقل از هر پنج خانم ، یک نفر به بیماری آنورگاسمی مبتلا است و بن چهار نفر دیگر درصد قابل توجهی هم به دلیل درک نکردن شوهر از میزان نیاز همسرش و ندانستن اینکه همسر این آقا هم نیاز دارد به نقطه اوج لذت جنسی برسد از این موضوع بی بهره هستند .
نحوه ، میزان و تعداد ارگاسم در خانم ها تفاوت دارد که زوجین می بایست از آن اطلاع کامل داشته ابشند . متأسفانه در موضوع ارتباط جنسی بین زوجین خانم هائی وجود دارند که در طول زندگی مشترکشان حتی یکبار به نقطه اوج لذت جنسی نرسیده و هیچ تجربه ای از آن ندارند که در این موضوع می توان گفت هردو زوج مقصر هستند .

بروز و حالت ارگاسم چگونه است ؟

ارگاسم به معنای احساس و درک لذّت جنسی و جداشدن تنش است . منقبض شدن غیرارادی عضلات کف لگن یا لرزش رحم در هنگام مقاربت می تواند از علائم ارگاسم باشد . البته ارضای کامل یک خانم با دیگری متفاوت است . برای مثال احساس گرما در تمامی اندام یا احساس مور مور شدن از دیگر علائم ارگاسم است .

درمان مشکلات جنسی ارگاسم در زنان و علل ارضاء نشدن بانوان

درمان مشکلات جنسی ارگاسم در زنان و علل ارضاء نشدن بانوان

علائم و نشانه های بیماری آنورگاسمی چیست ؟

بروز بیماری آنورگاسمی را می توان از موارد مشروحه زیر شناخت :

شروع آنورگاسمی ( اولیه ) :

به این معناست که یک خانم درطول مدت زندگی مشترکشان هرگز و حتی یکبار به نقطه اوج لذّت جنسی نرسیده و هیچ شناختی از علامات و حالات آن ندارند و یک مرد به عنوان زوج جنسی نمی داند که چه موقعی همسرش به اوج لذّت جنسی رسیده است .

آنورگاسمی ثانویه :

این حالت بدین معناست که یک زن قبلاً و حداقل یکبار ارگاسم یا اوج لذّت جنسی را درک کرده و به آن رسیده است ولی به دلایلی در حال حاضر به آن نقطه نمی رسد .

آنورگاسمی حالت های و مواقع خاص :

در این وضعیت یک خانم با تحریکات خاص و مشخصی به ارگاسم می رسد و چنانچه آن تحریکات مشخص و خاص صورت نگیرد به اوج لذّت جنسی نمی رسد . در این مورد تقریباً هشتاد درصد خانم ها با تحریک اندام کلیتوریس به ارگاسم می رسند .

آنورگاسمی مطلق یا عمودی :

خانم هایی هستند که در هیچ موقعیت از لحاظ بدنی ، زمان و حالت های خاص به ارگاسم نمی رسند .