تست هالند

نویسنده : دکتر مرضیه پیشکار

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

 

آیا به این توجه کرده اید زمانی که برای کار مورد علاقه ی خود صرف می کنید چه قدر زود می گذرد  دکتر هالند می گوید که مردم در محیط های کاری عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. این که فرد با محیط کار خود هماهنگ باشد شرایط خوبی ایجاد می شود. لازم به ذکر است که برخی کار ها هستند که فرد به جز شغل خود به آن علاقه مند است و از انجام آن لذت می برد. تصور که یک فرد شاعر در دادگاه کار کند قطعا روزگار خیلی سخت می گذرد. آزمون رغبت سنجی برای همین طراحی شده است که به عنوان یک تست برای آزمون شغلی است و افراد یک جامعه به چندین دسته تقسیم می شوند با مشاور کده همراه باشید.

 • دسته ی اول ، واقع گرا هستند. این افراد به کار های عملی، ماشینی، ابزاری و فیزیکی علاقه دارند.
 • دسته ی دوم، جست و جو گر هستند. این عزیزان بیش تر درگیر کار های علمی،  تحلیلی و اکتشافی هستند.
 • دسته ی سوم، هنری هستند. ما بیش تر این افراد را افرادی خلاق، مبتکر، اهل نوشتن، مستقل و نا منظم می شناسیم.
 • دسته ی چهارم، اجتماعی. همه با ویژگی این افراد آشنا هستند، آن ها کمک کننده، حمایت کننده و آموزش دهنده هستند.
 • دسته ی پنجم، افراد قراردادی هستند که این افراد متخصص سازمان دهی، دفتری و جزئی گرایی هستند.

شروع تست هالند

تست هالند

 1. تصور کنید که قبل از ارسال قطعه ها باید آن ها را تست کنید.

الف) از این کار متنفر هستید .

ب) بدتان می آید.

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید.

د) خیلی دوست دارید.

 1. نظرتان درباره خواندن ساختار بدن انسان

الف) از این کار متنفر هستید.

ب) بدتان می آید.

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید.

د) خیلی دوست دارید.

 1. نظرتان درباره رهبری یک گروه موسیقی

الف) از این کار متنفر هستید

ب) بدتان می آید.

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید.

د) خیلی دوست دارید.

 1. تصور کنید که یک نمایندگی رستوران به افراد را دارید.

الف) از این کار متنفر هستید.

ب) بدتان می آید

ج( نه دوست دارید و نه بدتان می آید.

د) خیلی دوست دارید.

 1. نظرتان درباره ارائه مشاوره شغلی به دیگران

تست هالند

الف) از این کار متنفر هستید.

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید.

د) خیلی دوست دارید.

 1. آیا مایل هستید چک های حقوق ماهانه کارمندان را تهیه کنید.

الف) از این کار متنفر هستید.

ب) بدتان می آید.

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید.

د) خیلی دوست دارید.

 1. نظرتان درباره کار های ساختمانی مثل کاشی کاری

الف) از این کار متنفر هستید.

ب) بدتان می آید.

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید.

د) خیلی دوست دارید.

 1. راهنمای بازی بودن

الف) از این کار متنفر هستید.

ب) بدتان می آید.

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید.

د) خیلی دوست دارید.

 1. خواندن کتاب درباره رفتار حیوان ها

الف) از این کار متنفر هستید.

ب) بدتان می آید.

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید.

 1. نظرتان درباره کار های داوطلبانه چیست

الف) از این کار متنفر هستید.

ب) بدتان می آید.

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید.

د) خیلی دوست دارید.

 1. فروشنده ی کالا بودن.

الف) از این کار متنفر هستید.

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. کار روی دکل دریایی برای استخراج نفت

الف) از این کار متنفر هستید

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. فرض کنید قرار است یک لیست از لوازم کامپیوتری تهیه کنید.

الف) از این کار متنفر هستید

ب( بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. تحقیق درباره گیاهان یا حتی حیوانات

الف) از این کار متنفر هستید

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. کمک به ترک دادن فردی معتاد

الف ) از این کار متنفر هستید

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. یک اثر برای مجله طراحی کنید

الف) از این کار متنفر هستید

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. مدیریت هتل

الف) از این کار متنفر هستید.

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. استفاده از کامپیوتری برای صورت حساب

تست هالند

الف) از این کار متنفر هستید

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. نظرتان درباره ترانه نویسی

الف) از این کار متنفر هستید

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. جمع کردن قطعات الکترونیکی

الف ) از این کار متنفر هستید

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. آموزش ورزش

الف) از این کار متنفر هستید

ب) بدتان می آید

ج)نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. مدیریت یک سالن زیبایی

الف) از این کار متنفر هستید.

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. نگه داری از پرونده ها

الف) از این کار متنفر هستید

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. انجام دادن تحقیق های بیولوژی

الف) از این کار متنفر هستید

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. کتاب نوشتن

الف) از این کار متنفر هستید

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید

 1. ساز زدن

الف) از این کار متنفر هستید

ب) بدتان می آید

ج) نه دوست دارید و نه بدتان می آید

د) خیلی دوست دارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای تماس با مشاور کلیک کنید